Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Wypożyczalnia – Centrum” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach

 

Jak to się zaczęło?

W grudniu 1997 dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach nawiązali współpracę z nauczycielami ze Szkoły VSO Rozengaarde w Holandii. Inicjatorką tego pomysłu była pani Klara Maleszka.

W latach 1997 – 1998 odbywały się cykle wspólnych spotkań i warsztatów. Holendrzy zapoznawali naszych   nauczycieli z systemem opieki nad dziećmi niepełnosprawnym intelektualnie w ich szkole, dzielili się swoją wiedzą, prezentowali różne nowatorskie metody pracy, przede wszystkim metodę Marii Montessori.

Specjaliści z zaprzyjaźnionej szkoły w Holandii przyjeżdżali do nas, przeprowadzali szkolenia z zakresu logopedii i psychologii. Przywozili również wiele pięknych pomocy dydaktycznych do wykorzystania w obszarach edukacji językowej i matematycznej oraz praktycznych ćwiczeń dnia codziennego.

Były to materiały świetnej jakości, trwałe, nie tylko drogie, ale często niedostępne w tamtym czasie na naszym rynku. Z darowanych zbiorów powstaje gabinet pomocy Marii Montessori. Zostały one skatalogowane, zarejestrowane (stworzono rejestr wypożyczani pomocy). Zadaniem tym zajęła się pani Urszula Kruczek.

 

Nasi holenderscy przyjaciele:

Marie-Anne i Joep v.Dorn, Marten Smeenk, Poula Ebbers, Frans denVelde,

Jose Gudde-v.Eldonk, Anne-Lies i Martz Ververs, Magriet i Gerrit v.Lenthe

 

Od marca do października 1998r. systematycznie wzbogacaliśmy wypożyczalnię w kolejne pomoce dydaktyczne oraz materiały do prac plastyczno- technicznych, które służyły uczniom z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającym do naszej szkoły, jak również dzieciom z okolicznych szkół i ośrodków specjalnych.

W październiku 1998r. następuje oficjalne otwarcie Wypożyczalni – Centrum z udziałem gości z Holandii: Marie-Anne i Joep v.Dorn.

3 grudnia 2007r. zostaje powołane Stowarzyszenie „Wypożyczalnia- Centrum”, nad którym przewodnictwo objęła pani Grażyna Izbicka- Mozol. Członkowie organizacji to nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Teraz

11 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie „Wypożyczalnia- Centrum” zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczącą Stowarzyszenia została wówczas pani Barbara Baran, pełniła tę funkcję do sierpnia 2016. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia we wrześniu tego roku powołuje na przewodniczącą Stowarzyszenia panią Joannę Mazurkiewicz.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich edukacji i rozwoju.
 • Pomoc nauczycielom i rodzicom w zakresie edukacji i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wśród swoich członków oraz innych osób zainteresowanych.
 • Tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualna.
 • Podejmowanie działań popularyzujących idee dziecka sprawnego inaczej.

 

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:

 1. Gromadzi pomoce dydaktyczne, dba o ich właściwy stan i należyte zabezpieczenie.
 2. Udostępnia pomoce dydaktyczne nauczycielom pracującym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzicom tych dzieci.
 3. Szkoli w zakresie wykorzystywania pomocy dydaktycznych.
 4. Organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie różnych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Współpracuje z wszelkimi osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami niesprzecznych celach oraz organami administracji państwowej i samorządowej.
 6. Pozyskuje środki na działalność statutową.
 7. Tworzy programy pomocowe w celu wsparcia i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną.
 8. Występuje z wnioskami i opiniami do władz, urzędów oraz organizacji w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
 9. Organizuje poradnictwo dla rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Zrealizowane projekty:

Realizacja projektów w roku 2012

 • „Festiwal zdrowia – Jestem w ruchu i poznaję świat”;

Realizacja projektów w roku 2013

 • „Zdrową ścieżką w dorosłość – Świat bez zagrożeń”;

Realizacja projektów w roku 2014

 • Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Z duchem czasu”;

Realizacja projektów w roku 2015

 • Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Dawno, dawno temu”;
 • Regionalny Konkurs Matematyczny placówek specjalnych i integracyjnych;
 • „Łamię główkę”;
 • „Festiwal zdrowia – Zdrowie kochamy więc o nie dbamy”;

Realizacja projektów w roku 2016

 • Integracyjne Spotkania Poetyckie dzieci i młodzieży z placówek specjalnych i integracyjnych „ Od kuchni”;
 • Regionalny Konkurs Matematyczny placówek specjalnych i integracyjnych
 • „Z matmą życie jest Ok.!”.

Realizacja projektów w roku 2017

 • INTEGRACYJNE SPOTKANIE  POETYCKIE  DZIECI I MŁODZIEŻY  Z  PLACÓWEK  SPECJALNYCH  I  INTEGRACYJNYCH  „GDZIEŚ W PRZESTWORZACH”
 • IMPREZA INTEGRACYJNA ŚWIEBODZICKI DZIEŃ AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA POD HASŁEM „POD WSPÓLNYM DACHEM NIEBA”

Realizacja projektów w roku 2018

 • INTEGRACYJNE SPOTKANIE  POETYCKIE  DZIECI I MŁODZIEŻY  Z  PLACÓWEK  SPECJALNYCH  I  INTEGRACYJNYCH  „GÓRNIK ŚWIDREM WĘGIEL KOPIE”
 • ŚWIEBODZICKI DZIEŃ AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA „POD WSPÓLNYM DACHEM NIEBA”

Realizacja projektów w roku 2019

 • INTEGRACYJNE SPOTKANIA POETYCKIE „TO JUŻ 30 LAT”
 • ŚWIEBODZICKI DZIEŃ AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA „POD WSPÓLNYM DACHEM NIEBA” – TO JUŻ TRZY LATA
 • PROJEKT SPORTOWY – „ŻYJĘ AKTYWNIE, MYŚLĘ POZYTYWNIE”
 • KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ SPECJALNYCH POD HASŁEM „MATMĘ UMIĘ ŚWIAT ROZUMIEM”

Realizacja projektów w roku 2020

 • BRAK REALIZACJI PROJEKTU „OTWARTY DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ WARCABOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ CORONAWIRUSA
 • I INTEGRACYJNY TYDZIEŃ SPORTU „NIEPEŁOSPRAWNI – SPRAWNI, AKTYWNI” – REALIZOWANY ZDALNIE

Realizacja projektów w roku 2021

 • II INTEGRACYJNY TYDZIEŃ SPORTU 

Realizacja projektów w roku 2022

 • III INTEGRACYJNY TYDZIEŃ SPORTU  PT: „I JA MOGĘ BYĆ SPRTOWCEM”
 • I SPOTKANIE Z KULTURĄ
 • TYDZIEŃ ZDROWIA I ANIMALTERAPUU „ ZDROWE ŻYCIE ZGODNE Z NATURĄ”

Realizacja projektów w roku 2023 

 • INTEGRACYJNE SPOTKANIE  POETYCKIE  DZIECI I MŁODZIEŻY  Z  PLACÓWEK  SPECJALNYCH  I  INTEGRACYJNYCH  „BO RODZINA TO … RODZINA!”
 • OTWARTY DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ WARCABOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – OTRZYMANO Z DOTACJI MIASTA
 • IV INTEGRACYJNY TYDZIEŃ SPORTU PT: „ZDROWO I SPORTOWO”
 • II SPOTKANIE Z KULTURĄ
 • REALIZACJA DAROWIZNY W WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ W RAMACH 30 EDYCJI AKCJI CHARYTATYWNEJ „REKLAMA DZIECIOM” TELEWIZJI POLSKA A. W WARSZAWIE
 • REALIZACJA DAROWIZNY W WYSOKOŚCI 7 000 ZŁ OD FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS W GDAŃSKU.

Chętnie dzielimy się wiedzą z zakresu metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Udzielamy wsparcia rodzicom i opiekunom w trudnych sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych, czasem pomagamy również materialnie.

Jesteśmy otwarci na współdziałanie i współpracę z innymi. Organizujemy i współorganizujemy szereg imprez w szkole i w środowisku. Uczestniczymy w wielu prezentacjach, konkursach, przeglądach, osiągamy sukcesy!

Współpracujemy z:

 • Publicznym Zespołem Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach,
 • Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Świebodzicach,
 • Miejskim Domem Kultury w Świebodzicach,
 • Świebodzickim Klubem Seniora,
 • Miejską Biblioteką Publiczną,
 • Domem Pomocy Społecznej w Świebodzicach,
 • sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.