Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

ul. Henryka Sienkiewicza 30,

58-160 Świebodzice

tel. 74 665 50 81

e-mail: szkola@swiebodzice-zss.pl