Projekty archiwalne

Projekty archiwalne

Rok 2012/2013

• „Festiwal zdrowia. Jestem w ruchu i poznaję świat”

Rok 2013/2014

• „Zdrową ścieżką w dorosłość – świat bez zagrożeń”

Rok 2014/2015

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Z duchem czasu”

Rok 2015/2016

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Dawno, dawno temu…”
• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych
„ Łamię główkę”

Rok 2016/2017

• Integracyjne Spotkania Poetyckie Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych i integracyjnych „ Od kuchni”

• „ Festiwal zdrowia – zdrowie kochamy, więc o nie dbamy”

• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych

„ Z matmą życie jest Ok.!”
• ,,Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka”
• ,,Szlachetna paczka”

Nasze certyfikaty

,,Bezpieczna szkoła”
,,Chronimy dzieci”

Realizowane programy

a) programy rządowe:

• ,,Mleko w szkole”
• ,,Owoce i warzywa w szkole”
• ,,Wyprawka szkolna”
• ,,Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkole”
• ,,Program dofinansowania z funduszów rehabilitacyjnych PEFRON”

b) Inne:

• Szkolny program profilaktyki
• Szkolny program wychowawczy
• Program PCPR ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
• Program OPS ,,Dożywianie dzieci”
• Program wyrównywania szans edukacyjnych (realizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
Program prozdrowotny „Zdrowie – także w mowie”

Rok 2017/2018

– Kontynuacja programu rekomendowanego przez MEN ,,Chronimy dzieci”

– Program ,,Porozumiewamy się – bez przemocy!!!”

– Program ,,Utożsamiamy się ze swoją szkołą, miastem, rejonem, ojczyzną”

– Program ,,Zdrowie nie tylko w mowie”

– Program ,,Mleko, owoce i warzywa w szkole”
– Projekt „Otwarty Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych”

W przygotowaniu projekty:

– Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia ,,Pod wspólnym dachem nieba”

– XVIII Poetyckie Spotkanie Integracyjne Placówek Specjalnych i Integracyjnych ,,Mówić mogę całym sobą”

Rok 2018/2019

– Integracyjne spotkania poetyckie „To już 30 lat”

– Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia „Pod wspólnym dachem nieba”

– Projekt sportowy – „Żyję aktywnie, myślę pozytywnie”

Rok 2019/2020

– Integracyjne spotkania poetyckie „Wreszcie wiosna”

– I Integracyjny Tydzień Sportu „Niepełnosprawni, sprawni, aktywni!”

– „Kolorowa zdalna klasa” – Fundacja Reklama Dzieciom 2020 cz.1

Rok 2020/2021

– „Kolorowa zdalna klasa” – Fundacja Reklama Dzieciom 2020 cz.2

– „Kącik integracji sensorycznej” – w ramach projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

– „Ładnie wokół nas” – remont sali do gimnastyki korekcyjnej z Fundacją Dobroczynności „Atlas”

Rok 2021/2022

– II Integracyjny Tydzień Sportu – „Razem w pełni sprawni”

– „Fajna klasa dla malucha” – z Fundacją Orange

– „Mikołaj nigdy nie zawiedzie” – szkolne Mikołajki z Orange

– Przygotowania do realizacji programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” – zakup sprzętu

Rok 2022/2023

– Integracyjne spotkanie poetycki dzieci i młodzieży placówek specjalnych i integracyjnych „Bo rodzina to … rodzina !”

– II Spotkanie z Kulturą

– XXII Otwarty Dolnośląski Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych

– IV Integracyjny Tydzień Sportu pod hasłem „Zdrowo i sportowo”

– Projekt finansowany przez Fundację Reklama Dzieciom – „Terapia przez pracę” – początek realizacji

– Program „Aktywna Tablica”

– Program „Laboratoria Przyszłości”

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa