DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR

Po 28 latach wytężonej pracy na stanowisku naszego Dyrektora – Pani Ewa Jańczak obrała drogę wolności i swobody ,,Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy…” Z podziękowaniami, które nie mieszczą się w granicach słów i z życzeniami ,,serca które jeszcze na wszystko stać” – Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice.