Szkoła Podstawowa nr7
Szkoła Podstawowa nr8
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

Programy Laboratoria Przyszłości

Programy Projekty

aktywna tablica

labolatoria1

Od 1 września 2022 nasza szkoła bierze udział w programie MEiN „Laboratoria przyszłości”.

W ramach programu otrzymaliśmy, podobnie jak inne szkoły w kraju, środki finansowe- 30 000 tys. zł. - na zakup nowoczesnego sprzętu technicznego.

Zakup wyposażenia  wspomoże naszych uczniów w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, w kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, w rozumieniu nauk przyrodniczych, stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ułatwi także pracę zespołową w klasach, dobrą organizację innowacyjnego stanowiska pracy oraz radzenie sobie w życiu codziennym z wykorzystaniem TIK. 

Zakupiony sprzęt w ramach programu:

Drukarka 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)

Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

Stacja lutownicze (do mikrokontrolerów).

Zestawy Photon

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022

TEMAT 1/2: Uczymy robota rozpoznawać kolory jesieni.

received 629665208531805

TEMAT 3/4: Zabawa z robotem rozpoznawanie odgłosów zwierząt.

received 1311755029231407

TEMAT 5/6: Przestrzegamy przepisów drogowych dla pieszych wraz z robotem.

 IMG 20220923 114829

 IMG 20220916 WA0006 2

TEMAT 7/8: Poznajemy zestaw Photon Moduł Sztuczna Inteligencja.

IMG 20220909 WA0010

FILM EDUKACYJNY - KLIKNIJ W LINK - DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

 FILM EDUKACYJNY - KLIKNIJ W LINK - DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

TEMAT 9/10: Zapoznajemy robota z przepisami ruchu drogowego dla pieszych - projektowanie robota i jego trasy.

IMG 20220923 114754 kopia

FILM EDUKACYJNY - KLIKNIJ W LINK - DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

TEMAT 11/12: Miasto - ruch zapoznanie  robota z przepisami drogowymi dla pieszych - programowanie trasy.

IMG 20220923 114237

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022

TEMAT 1/2: Poznajemy Bajki z naszymi robotami. - Klasa II, III

IMG 20221104 101947

TEMAT 3/4: "Z robotem w jesiennym sadzie".

IMG 20221021 WA0005

IMG 20221021 WA0006

TEMAT 5/6: Jesień w lesie. - Klasa II,III 

IMG 20221104 102126

IMG 20221104 WA0000

TEMAT 7/8/9: Po drodze z naturą - Jesienne dary. Zaprojektowanie przez uczniów drogi do darów natury. - Klasa VII, VIII

IMG 20221102 WA0000

IMG 20221102 WA0001

IMG 20221102 WA0002

TEMAT 10/11/12: Nauka programowania robota. Robot wyświetla kolory jakie wskazują mu dzieci. - Klasa IV

IMG 20221021 WA0002

MIESIĄC LISTOPAD 2022

TEMAT 1/2/3: Które zwierzęta zasypiają na zimę ? - Klasa VI, VII c

IMG 20221123 103241

IMG 20221123 103138

IMG 20221123 103151

TEMAT 4/5/6: Odzyskanie Niepodległości, podróże po Polsce- obraz - robot - dane. - Klasa IV c

IMG 20221109 WA0003

IMG 20221109 WA0004

TEMAT 7/8/9: Tradycje, wróżby Andrzejkowe - integracja z robotem społeczności szkolnej. - Uczniowie klas podstawowych oraz uczniowie klas Przysposabiającej do Pracy.

IMG 20221127 WA0002

IMG 20221127 WA0005

FILM EDUKACYJNY - KLIKNIJ W LINK - DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022

TEMAT 1/2/3/4: Zajęcia integracyjne - zapoznanie dzieci z drukiem przestrzennym. Drukarka 3D. - Klasa IV c, I, II PP. 

IMG 20221121 WA0014

IMG 20221121 WA0002

IMG 20221121 WA0011

IMG 20221121 WA0012

TEMAT 5/6/7/8: Jakie zwierzęta zasypiają na zimę ? Obserwacja, ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi. - Klasa VI,VII c

IMG 20221123 103241

IMG 20221123 103151

IMG 20221123 103138

FILM EDUKACYJNY - KLIKNIJ W LINK - DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

Projekty zrealizowane
przez Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

Rok 2012/2013

• „Festiwal zdrowia. Jestem w ruchu i poznaję świat”

Rok 2013/2014

• „Zdrową ścieżką w dorosłość – świat bez zagrożeń”

Rok 2014/2015

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Z duchem czasu”

Rok 2015/2016

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Dawno, dawno temu…”
• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych
„ Łamię główkę”

Rok 2016/2017

• Integracyjne Spotkania Poetyckie Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych i integracyjnych „ Od kuchni”

• „ Festiwal zdrowia – zdrowie kochamy, więc o nie dbamy”

• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych

„ Z matmą życie jest Ok.!”
• ,,Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka”
• ,,Szlachetna paczka”

Nasze certyfikaty

,,Bezpieczna szkoła”
,,Chronimy dzieci”

Realizowane programy

a) programy rządowe:

• ,,Mleko w szkole”
• ,,Owoce i warzywa w szkole”
• ,,Wyprawka szkolna”
• ,,Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkole”
• ,,Program dofinansowania z funduszów rehabilitacyjnych PEFRON”

b) Inne:

• Szkolny program profilaktyki
• Szkolny program wychowawczy
• Program PCPR ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
• Program OPS ,,Dożywianie dzieci”
• Program wyrównywania szans edukacyjnych (realizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
Program prozdrowotny "Zdrowie - także w mowie"

Rok 2017/2018

- Kontynuacja programu rekomendowanego przez MEN ,,Chronimy dzieci"

- Program ,,Porozumiewamy się - bez przemocy!!!"

- Program ,,Utożsamiamy się ze swoją szkołą, miastem, rejonem, ojczyzną"

- Program ,,Zdrowie nie tylko w mowie"

- Program ,,Mleko, owoce i warzywa w szkole"
- Projekt "Otwarty Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych"

W przygotowaniu projekty:

- Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia ,,Pod wspólnym dachem nieba"

- XVIII Poetyckie Spotkanie Integracyjne Placówek Specjalnych i Integracyjnych ,,Mówić mogę całym sobą" 

REALIZOWANE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego:

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”
nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

unia

Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

Projekt dotyczy osi priorytetowej:
"Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Projekt realizowany jest w

Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,

Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach,

Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej,

poprzez:

doposażenie w/w szkół i placówek w pomoce dydaktyczne,

organizację zajęć uzupełniających ofertę szkoły/placówki,

organizację doradztwa i opieki psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów z niepełnosprawnościami

oraz szkolenie, doradztwo i inne formy doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli pod kątem pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 279 uczniów (74 dziewcząt, 205 chłopców), dla których odbędą się zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz 77 nauczycieli (68 kobiet, 9 mężczyzn), którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych oraz podnoszących ich kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaktywizowani zostaną również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach.

Projekt realizowany będzie od 01 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 616 698,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 535 862,38 zł

Rok 2018/2019

- Integracyjne spotkania poetyckie "To już 30 lat"

- Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia "Pod wspólnym dachem nieba"

- Projekt sportowy - "Żyję aktywnie, myślę pozytywnie" 

Rok 2019/2020

- Integracyjne spotkania poetyckie "Wreszcie wiosna"

- I Integracyjny Tydzień Sportu "Niepełnosprawni, sprawni, aktywni!"

- "Kolorowa zdalna klasa" - Fundacja Reklama Dzieciom 2020 cz.1

Rok 2020/2021

"Kolorowa zdalna klasa" - Fundacja Reklama Dzieciom 2020 cz.2

- "Kącik integracji sensorycznej" - w ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"

- "Ładnie wokół nas" - remont sali do gimnastyki korekcyjnej z Fundacją Dobroczynności "Atlas"

Rok 2021/2022

- II Integracyjny Tydzień Sportu - "Razem w pełni sprawni"

- "Fajna klasa dla malucha" - z Fundacją Orange

- "Mikołaj nigdy nie zawiedzie" - szkolne Mikołajki z Orange

- Przygotowania do realizacji programu rządowego "Laboratoria Przyszłości" - zakup sprzętu

labolatoria1