Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy