Szkoła Podstawowa nr7
Szkoła Podstawowa nr8
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Rzis 1

Rzis 2

Rzis 3

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zzf 1

Zzf 2

Zzf 3

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Bilans 1

Bilans 2

Bilans 3

Bilans 4

RAPORT O STANE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 7 W ŚWIEBODZICACH

Scan1 001

scan2 001

scan3 001

scan4 001

scan5 001

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Scan01 001

scan02 001

scan03 001

scan04 001

scan05 001

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 8 W ŚWIEBODZICACH

scan001 001

scan002

scan003

scan004

scan005

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIEBODZICACH

scan0001

scan0002

scan0003

scan0004

scan0005

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIEBODZICACH

3de7b18f2d0257d91fd21d56f95c4fbb 0

3de7b18f2d0257d91fd21d56f95c4fbb 1

3de7b18f2d0257d91fd21d56f95c4fbb 2